อุปกรณ์ (device):samsung m20 อุปกรณ์ครบ เคส 2 อัน
ราคา (price):4590
สภาพ (condition):98% ติดฟิล์ม หน้า หลัง
ตำหนิ (defect):ฝุ่น ขี้มือ
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):1 อาทิตย์
ประกัน (warranty): 12 เดือน หักออก 7 วัน
เหตุผลในการขาย (reason of sell):เงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0892154409 line tontozer
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): นัดตัวเมืองชล หรือ บางนาตราด กม.42 บางวัว ส่ง kerry