คือมี aircard sierra 880 อยู่แต่อยากใช้ cat cdma มีขาย sim cdma อย่างเดียวเปล่าไหม จะได้ใช้ aircard เดิม