ได้โปรดช่วย หาไดเวอร์ M/B esys p4m800/487 v3.0 ซิบ VIA
ของVGAกับเสียงก็พอแล้ว


ถ้าท่านใดเข้ามาช่วยดันด้วยนะครับ
เดี่ยวเย็นๆจะมาดูครับ
จะเป็นพระคุณอย่างสูง