คือเพิ่งได้เครื่องมาครับเลยอยากจะได้พวก short key ที่จำเป็นไว้บ้างครับ
เพื่อหาไม่เจออะครับ