มานใส่กะAsus 4P025D ได้ไหมอะครับ ถ้าใส่ได้แล้วใส่ตรงไหน