ขอสอบามหน่อยครับ คือผมมี notebook ส่วนตัว และใช้งานด้านอีเมล์เป็นประจำ เวลา log out
ออกแล้ว วันรุ่งขึ้นเข้ามา log in ใหม่ เครื่องมันจะโชว์ชื่ออีเมล์ของผมเลย โดยที่ยังไม่ได้พิมพ์
ทำยังไง จะไม่ให้เครื่องจำชื่ออีเมล์ ครับ