เข้าแล้วก็ หลุด เป็นทุกครั้ง ครับ ไครทราบบ้างครับ ว่าเกิดจากอะไรครับ