คือบางทีลงเกมส์ใหม่หรือเกมส์เล็กอ่ะครับ
ตอนแรกครั้งแรกมันจะปรับของมันเองให้เป็นขนาดเล็กพอออกจากเกมส์แล้วหน้าจะไม่เล็กตามอ่ะ
icon ต่างๆรวมกันเป็นกระจุกเลย
ตอนเล่นครั้งที่ 2-3-4... มันไม่เป็นหรอกเพราะปรับแล้วแต่เล่นครั้งแรกมันเป็นทุกครั้งเลย
มีวิธีหรือโปรแกรมอะไรจัดการได้มั่งไหมครับ