คือของผมมันมีปํญหา eror แล้วมันก็จะให้ส่งอาการที่เป็นกลับไปหามันอะครับ