ผมลากไม่ค่อยไปเลยอะครับ
ผมมี HDD 3 ลูก

hd 3870

phenom 8650

psu 550 แท้ พอหรือเป่าครับผมลากได้แค่ 2.78 เองอะครับ

ลากกว่านี้ไม่ไปแว้วอะ ความร้อนก็แค่ 40-45เองอะ

วานผู้รู้บอกที่ครับ