คือลำโพงคอมผมเสียน่ะครับ ไม่ทราบว่าแถวหนองจอกมีร้านซ่อมไหมครับ