ขออนุญาตรบกวนถามอย่างนี้ค่ะ

มีทางเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเราจะนำไฟล์อัพเดทของโปรแกรม Antivir(ร่มแดง)ที่ติดตั้งอยู่กับคอม

อีกตัวที่มีการอัพเดทไฟล์ใหม่อยู่ประจำเมื่อต่ออินเตอร์เนท ไปอัพเดทให้กับคอมฯอีกตัวหนึ่งที่กำลัง

ติดตั้งโปรแกรมนี้ใหม่หรือนาน ๆ จะได้ต่ออินเตอร์ครั้งหนึ่งอัพเดท หรือไม่มีโอกาสต่ออินเตอร์เนทเลย

(โทรศัพท์เข้าไม่ถึง)