มีใครที่ mod bios ของ hp dv1609 ให้ใส่ wiless N 5350 ได้มั่งครับ
หรือว่าใครมีวิธีการ mod ก็ช่วยบอกผมที่เถอะครับ