พอมีคนใดกรุณาบ้างครับจะเป็นคุณอย่างสูง ผมอยากมีตัวอย่าง เกี่ยวกับกียวกับการสร้างเวปโดยใช้ Vbกับ ACCESS ช่วยส่งมาที่่ Kaew.bmct@hotmail.com พระคุณนี่จะจดจำไปจนวันตาย