ลง power dvd แล้วไม่มีเสียงครับ
เวลาเล่นหนังแล้วไม่มีเสียงอะ
เล่นไม่ได้ซักนามสกุลเลยครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะครับ
จะเป็นพระคุณอย่าางสูงครับ
ลงเและลบทิ้งไปหลายรอบแล้วครับ
ลงกับ nootbook นะครับ