รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทำง่านแถวสัลม

สาขาคอมพิวเตอร์

ติดต่อคุณนิก

บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 49 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

+66(0)2-235-7000 #21
hr@mission-computer.com