Billion รุ่น 5200G ตอนต่อเน็ตเข้า wifi ใส่รหัสถูกต้องเรียบรร้อยนะครับ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ในโปรแกรมของตัวรับสัญญาณที่เครื่องผมขึ้น WEP error ผมลองเอา ipod touch มาต่อก็เข้าเน็ตไม่ได้เหมือนกัน ทำยังไงดีครับผม