เปลี่ยน m/b แล้วเสียบusb ไม่ติดอ่ะครับ พวกคีย์บอดใช้ได้ แต่พวกแฟชไดร์ใช้ไม่ได้อ่ะครับ
รบกวนทีครับว่า เป็นที่อะไร ไดร์เวอร์ก็ลงครบแล้ว