ไม่มีใครรู้ว่าเกมทดสอบความเร็วคลิกนี้ ที่ซึ่งคุณสามารถวัดความเร็วการคลิกของเมาส์ได้ฉันไม่สามารถคลิกได้มากกว่า 7 คลิกในวินาที
แสดงให้ฉันเห็นว่าคุณสามารถคลิกได้เร็วแค่ไหน

Click speed test results.jpg

http://cpstest.org