ผมดูข่าวจากเว็บ http://www.tech2day.info/article.php...00037&cat=news

ลงข่าวการ์ดจอ Quadro FX 5600/FX 4600 ในข่าวเว็บนี้บอกว่า การ์ดรุ่น FX 4600 มีความเหมือน GF8800GTX

ถ้าอย่างนี้เราจะโมการ์ด GF8800GTX ให้มันกลายเป็น Quadro ได้ไม๊ เพราะผมเคยเห็นสมัยการ์ด Geforce 3 ก็เห็นมีเชียนโมดิฟายเป็น Quadro ได้