มาโหลด bit กัน ครับ

http://www.mobtorrent.com/bit/accoun...p?refer=tatong