จะเอามาแปลง AVCHD จากกล้อง จะมาแปลงเ็ป็น HD อีกที 720P 1080P