ใช้WinFast A6600GT TDH 128MB ครับ
ตอนนี้เล่นแบบเดิมๆอยุ่ เคยคล็อกได้ที่ Core 549MHz/Mem 1.18GHz

และตอนนี้ ได้แค่ 540/1.21 ครับ
ปกติแล้ว ได้กันเท่าไรบ้าง?