LCD Acer AL1716 มีปัญหา เป็นลายน้ำๆ คลึ่น เป็นบางครั้งเป็นน้อย บางวันเป้นมาก

ถ้าสังเกตดีดีจะมองไม่ค่อยเห้น

เวลาปรับหน้้าจอ Wallpepper โทนสีขาว ถ้าสังเกตดีจะเห็นชัด

ลองเช็คที่ สายที่ต่อเข้ากับ ทั้ง จอ แล้ว พอร์ท ที่ คอม แล้ว ยังไม่หาย

ประกัน ศูนย์ Acer สามารถเครมได้ไหม นานไหม หรือแก้ไขอย่างไรบ้างครับ