สำหรับนักเรียนปีหนึ่งครับ ใช้งานธรรมดาครับ ขอบคุณครับ