เล่นเกมแล้วจอดำแบบ 1-2 วิแล้วติด หายแล้วพอลงไดรเวอร์ตัว WHQL