ออก ver 2.1 เร็วเหลือเกินเลยครับ
ftp://download.asrock.com/bios/AM2/A...A(2.10)Win.zip
---------------------------------------------------------------
ส่วนที่ปรับปรุง
Modify BIOS code for clock frequency