คราวนี้ของค่ายRELOADEDเองเลย คิดว่าคงจะเป็นตัวภาษาอังกฤษแท้ๆแล้วหละ ไซส์3.1g โดยประมาณ พบได้ตามบิทชั้นนำทั่วไป กำลังสูบอยู่เลยครับ