โปรแกรมค้นหาไฟล์ในเครื่อง ไวที่สุด ไฟล์เล็ก ใช้ง่าย Ava Find v1(โปรแกรมพกพา)
Ava Find v1 : เป็นโปรแกรมใช้หา file เหมือน "search" ใน Windows แต่ทำงานเร็วกว่ามากมาย เวลาพิมพ์ชื่อ file ยังไม่ทันจบมันก็หามาให้เสร็จแล้ว ใช้หาเพลง หรือ งานที่เอาไปเก็บไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ของเครื่องได้ดีเยี่ยม เหมาะเป็นพิเศษสำหรับพวกที่ทำงานไม่ค่อยเป็นระเบียบ ที่ชอบทำ file หายเป็นประจำ หรืออย่างน้อยก็ต้องมีติดเครื่องไว้ยามจำเป็น

Download
http://www.maportable.com/avaf_indv1.html

ภาพตัวอย่างโปรแกรม
http://www.s1.skpic.com/viewer.php?i...234773488u.jpg