รบกวนทีครับ

THRM คืออะไรครับ

CORE 0 คืออะไรครับ
CORE 1 คืออะไรครับ

TMPIN 0 คืออะไรครับ
TMPIN 1 คืออะไรครับ

ดูใน bios มัน 40 ตลอด ซื้งเดิม เปลี่ยนซิ้ง(ทูนิค)

หรือผมดูผิดที่