http://img.ihere.org/uploads/03039db57f.jpg

ตรง temperatures >> TMPIN2 อ่ะคับ เพิ่งเปิดเครื่องทำไมมันร้อนจัง
แล้วมันคือส่วนไหนในเครื่อง
ทำยังไงให้อุณหภูมิมันลดลงคับ