แต่สัญญาณมันเข้าเครื่องแล้วนะครับ ใช้Router Wilessของlinksys