ด่านที่มันให้วางระเบิดป้อม 3 ป้อมอะครับแล้ว

พอวางระเบิดป้อมที่ 2 แล้ว ป้อมที่ 3 มันไม่ระเบิดแล้วมันก็ผ่านไม่ได้อะครับ

กลางๆเรื่องแล้วอะึ้่ค้างด่านนี้มา 2 วันละเบื่อมาก

ป.ล. ลงรูปไม่เป็นโทษทีนะฮะ