หาตัวรับสัญญาณ WiFi AX สำหรับ PC
ท่านไหนมีแบบไหน เสนอมาได้เลยครับ