วิธีใช้ ซิสเตมล๊อก

ที่เข้าใช้กันตามร้านเกมส์อะครับเขาทำกันไง

ใช้โปรแกรมอะไรทำ

และอยากได้ขอมูลที่ควรรู้หากจะเปิดร้านเกมส์

ขอบคุณครับ