เปิดเครื่องแล้วปิดตัวเอง แต่บางทีก็ใช้ได้ ไม่ใด้ลง Anti virus เลย เพือนฝากถาม ทำไงดีครับ