หาวิธีแก้เวลาเข้าgoogle แล้วหน้าgoogle หายไปทำอย่างไร
เวลาเข้าเวบเบาเซอร์แล้วพิมพ์ว่า www.google.com ปรากฏว่าหน้า google หายไป แต่สามารถเข้าเวบอื่นได้ทุกเวบ เราจะแก้ยังไงครับ