คือแฟนผมชอบร้อง karaoke ผมควรจะซื้อลำโพงที่มีช่องเสียบไมค์ดีหรือจะซื้อ sound gard
อย่างไหนเสียงจะออกมาดีกว่ากัน