คือพอดีว่าไม่มีความรู้เรื่องกล้องเลยค่ะเลยอยากให้พี่ๆแนะนำค่ะ จะเอาไปถ่ายรูปลงอีเบย์ค่ะ ถ่ารูปสินค้าอะไรประมานนั้น ระยะไม่ไกลค่ะ งบไม่เกิน 7000 บาท เล็งๆไว้ก็ แคนนอน ที่ออกใหม่ A1000IS ค่ะ