มันเด้งขึ้นมาว่า The patch file is corrupt >>> The patch failed to execute. Please chech the errors and try again. เซงเลย
ถ้าปล่อมให้มัน Patch เอง มันก็จะเด้งอ่ะ