ช่วยแนะนำ Firewire Card Workๆ ให้แมคเท่ หน่อยครับ
ที่หาซื้อง่าย ๆ Driver Work ๆ ขอบคุณ