คืออยากรุอะคับว่าเราจะดูได้ปะว่าตอนนี้แรมมันใช้งานอยู่กี่ %

ละก็ ตอนนี้ผมใช้ 1 กิก 2 ตัว (2 กิก) ถ้าจะใส่ 2 กิก อีก 2 (4 กิก) ตัวจะใช้กันได้ปะคับ (บัสและซีแอลเท่ากัน)