จะได้ ซัก แดง หรือ เขียวก้อได้ โปรดชี้แนะที พอ ดี เครื่อง ไม่มีการ์ด จอ เค้าจาเอาไปเล่นเกม