อยากถามว่า บัสของแรม อย่าง 667 533 มีความเกี่ยวข้องกับ บัสของ CPU อย่างไร เช่น 800 1066