ดูยังไงครับว่าชิปไรเอาตัวอย่างของคูซิเทคซิ้งค์ส้มน่ะครับ