ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ช่วงนี้ เจอจอฟ้ามรณะค่อนข้างถี่น่ะครับ คือ
stop:0X0000007A (0XC07B97B8, 0XC000000E, 0XF72F7384, 0X6BA63860)
Kernel Data Inpage Error
ATAPI.SYS ADDRESS F72F7384 BASE AT F72EA000
DATESTAMP 41107B4D
BEGINNING DUMP OF PHYSICAL MEMORY
อาการอย่างนี้ เป็นปัญหาที่ใดครับ เกิดจากสาเหตุใด หรือจะตรวจสอบหาปํญหาได้อย่างไร
และจะแก้ไขได้อย่างไรครับ
ขอบคุณครับ