Edge ของ D-tech หรือ Solomon ใน ตจววิ่งเร็วไหม คืออยู่ ชลบุรีอะครับ
ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยใครรู้ช่วยบอกทีครับ

ขอบคุณครับ