จะระบายความร้อนตรงชุดมอสเฟต ของ ECS Black Series A780GM-A
ยังไงดีครัีบ ขอบคุณครับ