ผมมีไฟล์
WIN2KPRO.EXE
WIN98.EXE
WIN98SE.EXE
WINME.EXE
WinXP_EN_HOM_BF.EXE
WinXP_EN_PRO_BF.EXE

ผมลองใช้นีโร CD-ROM (boot) ไรท์ มันก็บอกว่าผิดพลาด ไรทั้งหมดและตัวเดียวก็เหมือนกัน
ไม่ทราบว่ามันทำไงครับ ไรท์ทั้งหมดในแผ่นเดียวได้ไหม