ต้องเข้าไปปรับตรงไหนครับ ไม่เห็นมีให้ปรับเลย

งงมาก